“Yapay Zekâ ve Robotik-Doğadan Esinlenmiş Sıradışı Robotlar-Beyinsiz Robotlar: Fiziksel Zekâ”

17 Nisan 2019 Çarşamba Saat: 14.00-16.00

Beyinsiz Robotlar: Fiziksel Zekâ

Dr. Utku Çulha

Max Planck Enstitüsü, Fiziksel Zekâ Bölümü

Lisans eğitimini ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümde,   Doktora’yı B.Ü. Kandilli, Rasathanesi Deprem Mühendisliği Anabilim dalında tamamladı. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü ve Kral Suud Saudi Aramco kürsüsünde öğretim  üyesi olarak çalıştı.  Boru hatları, sanayi tesisleri ve sıvı tanklar gibi yapıların deprem davranışları ve  sismik yalıtım konularında dersler verdi.

İlgi alanları arasında  binalar, altyapı elemanları, sanayi tesisleri ve tarihi yapıların  deprem davranışları,  sismik yalıtım,  dinamik ölçüm ve sertifikalandırma yer almaktadır. Kritik altyapıların deprem güvenlikleri ile ilgili uluslararası araştırma projelerinde çalıştı. Halen, tarihi yapıların çevrel ve insan kaynaklı etkilerden korunmasını amaçlayan 20 ortaklı bir konsorsiyumdan oluşan H2020 projesinin (STORM) Türkiye ayağının yürütücülüğünü yapmaktadır.

Max Planck Enstitüsü, Fiziksel Zekâ Bölümü

Stuttgart/Almanya

Yapay Zekâ ve Robotik

Dr. Alperen Değirmenci

NVIDIA

2008  yılında  Üsküdar  Amerika  Lisesi’nden  mezun  oldu.  Johns    Hopkins Üniversitesi’nden, Makine  Mühendisliği  bölümünde  anadal  ve  Bilgisayar Bilimi,    Matematik, Robotik ve          Bilgisayar Entegreli Cerrahi  alanlarında yandal  yaparak mezun oldu. Harvard Üniversitesi Mühendislik  Fakültesi’nin Biorobotics Laboratuvarı’nda Robotik  Cerrahi  üzerine  doktorasını yaptı. Şuanda NVIDIA’da Yapay Zeka çalışmaktadır.

Doğadan Esinlenen Sıradışı Robotlar

Dr. Zeynep Temel

Carnegie Mellon Üniversitesi

İstanbul Teknik Üniversitesi Makina Mühendisliği bölümünden 2005 yılında mezun olduktan sonra, Mekatronik Mühendisliği alanında Almanya Siegen Üniversitesi’nden yüksek lisans (2008) ve Sabancı Üniversitesi’nden doktora (2013) derecelerini aldı. Doktora çalışmasını tıbbi uygulamalar için kullanılması planlanan yüzen mikrorobotlar üzerine yapan Dr. Temel, daha sonra Tübitak Yurtdışı Araştırmacı Bursu ile 2014 yilinda ABD Brown Üniversitesi Termal ve Akışkan Bilimleri Araştırma Grubu’nda mikroorganizmaların farklı ortamlardaki yüzme davranışları ile ilgili araştırmalarda bulundu. Dr. Temel, 2015 yılının Ekim ayından bu yana Harvard Üniversitesi Mikrorobotik Laboratuvarı’nda doğadan esinlenmiş mikrorobotik, mikroüretim yöntemleri, tıbbi aletlerin geliştirilmesi ve akıllı mekanizma tasarımı konularında çalışmalarını sürdürmektedir.