cernalgıclarhd - Kopya

CERN ve ALGIÇLAR

Dr. Bora AKGÜN – Rice University/ CERN

Dr. Cenk YILDIZ – University of California, Irvine- UCI/ CERN

Parçacık fiziği, maddenin ve etkileşimlerinin altyapısını inceleyen bilim dalıdır. Bir anlamda en küçüğün bilimidir. Küçüğe olan yolculuğumuz atom çekirdeğinde durmaz, çekirdeğin de bir iç yapısı vardır. Çekirdekler artı yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Eğer metrenin katrilyonda biri seviyesine inersek göreceğiz ki bu protonlar ve nötronlar da ismine kuark dediğimiz parçacıklardan meydana gelir. İşte bu seviyede gözlem yapabilmek için kullanmamız gereken aletler parçacık hızlandırıcıları ve algıçlarıdır. Atomaltı seviyeyi açıklayan bilim dalına ise parçacık fiziği denir.

Atom altı parçacıkları “görmek” de aslında izlerini görmek anlamına geliyor. Tüm bu tartışmanın ışığında, algılama kavramının görme kavramından çok daha geniş kapsamlı olduğu açıktır. Genel olarak parçacık veya onun etkileşimini algılamak, enerji, momentum, yük, dönü ve benzeri özellikleri ölçüp kaydetmek anlamına gelir. Bu bağlamda doğa (fizik) olaylarını algılamamızı sağlayan gereçlere algıç adı verilir.

Meraklısına Parçacık ve Hızlandırıcı Fiziğinden….

MERAKLISINA PARÇACIK ve HIZLANDIRICI FİZİĞİ

 cern_algıclar