BORA VE CENK

MERAKLI BİLSEM ÖĞRENCİLERİ İÇİN CERN 

Dr. Bora AKGÜN – Rice University/ CERN

Dr. Cenk YILDIZ – University of California, Irvine- UCI/ CERN
19 NİSAN 2017 Saat:16.00-18.00

Yakın zamanda, özellikle Higgs parçacığının keşfi sayesinde CERN laboratuvarına ve orada gerçekleşen hızlandırıcı ve parçacık fiziğine karşı yoğun bir ilgi ve merak oluştu. Bu merak yersiz değildir, çünkü parçacık ve hızlandırıcı fiziği, bilimin ve teknolojinin sınırlarını zorlayan, her an yenilikçi buluşlarla beslenen çok hareketli ve renkli bir bilim dalıdır. İşte tam bu sebepten öğrencilerin, gençlerin ve içinde keşif heyecanı taşıyan herkesin evrenın en temel yapıtaşlarını bulmayı amaçlayan bu dalı yakından tanımalarının yararlı olacağını düşünüyoruz.

MERAKLISINA PARÇACIK ve HIZLANDIRICI FİZİĞİ

cernbilsem