FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ FİZİK: Madde enerji etkileşimini inceleyen, doğa olaylarını araştıran bilim dalına FİZİK denir. Doğadaki olayları incelerken deney sonuçları ile güçlendirip mantıklı bir şekilde açıklar. Fizik Bilimi: Sınanabilir Doğrulanabilir Yanlışlanabilir Delillere dayanır Fizik Biliminin Alt Dalları Mekanik: Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisini inceler. Işık hızından çok daha küçük hızlardaki cisimlerin hareketini inceler. Elektrik: Elektrik […]