Hakkında

BİLİME YOLCULUK PROJESİ NEDİR?

PROJE ADI: Bilime Yolculuk

PROJENİN KAPSAMI: Proje İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı öncelikle Lise ve Ortaokullar ile Türkiye’de ki tüm okulların katılımına açık hazırlanmıştır.

PROJENİN AMACI: Öncelikle Bolu ilinde ve Ülkemizde lise ve Ortaokullarımızda okuyan öğrencilerimizin Fen bilimlerine olan ilgisini artırmak, Fen alanlarında başarı elde etmiş bilim insanlarımızla ve gerektiğinde diğer alanlarda e-konferans yöntemiyle tanışmalarını, onların meslekleri hakkında bilgi sahibi olmalarını, e-konferans yoluyla onların derslerini izlemelerini sağlamak böylece fen bilimlerine olan ilgiyi artırmak ve çalışarak neler başarabileceklerini görmelerini sağlamaktır. Projemiz Bolu ili dışında tüm diğer illerimizin ekonferanslarımıza katılımına açık olup onları da kapsamaktadır. PROJENİN KONUSU: Bolu ilinde ve Ülkemizde öğrencilerimizin fen ve temel bilimlere ilgi duyan bireyler olması. Fen ve temel bilimler sayesinde kendileri için ve ülkemiz için neler yapabileceklerini örnekleriyle görmelerini sağlamak ve bunu bizzat kendileri başaran örnek insanlardan bilgi almalarını sağlamak.

 

PROJENİN GEREKÇELERİ: Ülkemizde ve İlimizde Fen bilimlerine ilgi giderek azalmaktadır. Azalan bu ilgiyi artırmak ve bu alanlarda başarılı olmuş bilim insanlarımızı öğrencilerimizin tanımalarını sağlayarak onları çalışmaya yönlendirmek ve onlarında neler yapabileceklerini göstermek.

 

PROJENİN HEDEFLERİ: İzmir ilinde fark edilebilir bir fen bilimleri ve bilim sevgisi oluşturmak temel hedefimizdir. Fen bilimlerine ilgi duyan ve çalışma alışkanlığı kazanan bireyler her yönleriyle farkındalık göstereceklerdir. Çalışan, fen bilimleriyle uğraşan bireyler topluluğu; daha bilinçli, mutlu ve 3 huzurlu bir kültür meydana getirecektir. Çünkü Temel bilimler sadece bireyi geliştirmez, bireyle birlikte önce aileyi, bulunduğu bölgeyi, ülkeyi, Dünyayı ve teknolojiyi etkiler. Temel bilimler basamaklar şeklinde içinde bulunduğumuz ve varlığını hissettiğimiz her şeyi etkiler.

 

PROJENİN SÜRECİ: Öğrencilerimizde fen bilimlerine olan ilgiyi artırabilmek ve Bilim insanlarımızı tanımalarını sağlamak için yürünmesi gereken çok uzun bir yol var. Bu yolu kat ederken karşılaşacağımız bir sürü sıkıntılar olacaktır. Bu yüzden projemizde bir amaç ve birden çok çalışma yer alacaktır. Biz ortaya tek bir çalışma alanı koyarak ilerlemeye çalışırsak bu bizi bir yere götürmeyecektir. Projedeki farklı uygulamalar özünde aynı amaca hizmet edecektir. Bu yüzden zaman içinde başarılı olmuş farklı uygulamalarda projeye dâhil edilecektir.