BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN OKULU FİNLANDİYA OKULLARI/FINLAND SCHOOLS AS ALL STUDENTS’ SCHOOLS

BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN OKULU FİNLANDİYA OKULLARI FINLAND SCHOOLS AS ALL STUDENTS’ SCHOOLS ÖZ Finlandiya eğitim sisteminde başarının temel etkeni olarak öğretmenler görülmektedir. Araştırmalar, öğretmen faktörünün öğrencilerin başarısında en önemli unsur olduğunu göstermiştir. Bu araştırmaların sonucunda Finlandiya, öğretmen eğitiminde köklü değişimler yapmış, kaliteli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Eğitim sisteminde öğrencilere sorumluluk, güven duygusu veren, uygulamaya dayalı eğitim sistemi […]

100 Bin Işık Yılı ve Beyza

100 Bin Işık Yılı Ne Demek? Samanyolu gökadamızın büyüklüğünü anlamaya çalışıyorum ama bu rakamları görünce insan tam algılayamıyor. 100 bin ışık yılı ne demek yaaa? 😉 O yüzden şöyle bir şey düşündüm. Farz edelim ki Güneş sistemimiz 1 metre uzunluğunda. Yani bir adımda Güneş sistemimizi geçmiş olabiliyoruz. Bu durumda dünyamız bir bit büyüklüğünde oluyor. Böyle […]

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ

FİZİK BİLİMİNE GİRİŞ FİZİK: Madde enerji etkileşimini inceleyen, doğa olaylarını araştıran bilim dalına FİZİK denir. Doğadaki olayları incelerken deney sonuçları ile güçlendirip mantıklı bir şekilde açıklar. Fizik Bilimi: Sınanabilir Doğrulanabilir Yanlışlanabilir Delillere dayanır Fizik Biliminin Alt Dalları Mekanik: Kuvvet, hareket ve enerji ilişkisini inceler. Işık hızından çok daha küçük hızlardaki cisimlerin hareketini inceler. Elektrik: Elektrik […]