2019 ve Sonrası (Liste)

BİLİME YOLCULUK 2019 ve SONRASI KONFERANS TAKVİMİ

BİLİME YOLCULUK  2019 ve SONRASI KONFERANS TAKVİMİ

ULUSLARARASI #MOONLANDING50 ETKINLIĞI (AYA İNSANLI İNIŞIN 50. YILI)

UYDUMUZ AY VE GEÇMIŞTEN GELECEĞE AY GÖREVLERI

(OUR SATELLITE MOON AND THE PAST AND THE FUTURE OF LUNAR EXPLORATION)

#MOONLANDING50  #IAU100  #GELECEKUZAYDA #BILIMEYOLCULUK

DR. SELÇUK TOPAL

TARIH/DATE      : 2 EKIM/OCTOBER 2019 SAAT/TIME       : 10.00 – 12.00 YER/LOCATION   : TÜRKIYE/TURKEY

TÜRKÇE

2019 yılı Ay’a insanlı inişin 50. yılı olarak kutlanıyor. Uluslarlarası Astronomi Birliği tarafından Dünya çapında düzenlenen etkinliklere ülkemizdeki en büyük etkinlikle katılıyoruz! Etkinlik tüm okullarımıza ve gruplara açıktır.

İNGILIZCE

2019 marks the 50th year of Moon Landing. As part of #MoonLanding50 events around the globe, we organise the biggest event, i.e. a nationwide online seminar including Q&A session, in Turkey. The event is open to all schools and student/academics/teacher groups