BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN OKULU FİNLANDİYA OKULLARI/FINLAND SCHOOLS AS ALL STUDENTS’ SCHOOLS

BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN OKULU FİNLANDİYA OKULLARI FINLAND SCHOOLS AS ALL STUDENTS’ SCHOOLS ÖZ Finlandiya eğitim sisteminde başarının temel etkeni olarak öğretmenler görülmektedir. Araştırmalar, öğretmen faktörünün öğrencilerin başarısında en önemli unsur olduğunu göstermiştir. Bu araştırmaların sonucunda Finlandiya, öğretmen eğitiminde köklü değişimler yapmış, kaliteli öğretmenler yetiştirmeyi amaçlamıştır. Eğitim sisteminde öğrencilere sorumluluk, güven duygusu veren, uygulamaya dayalı eğitim sistemi […]